Raporty EBI

2023

2023-12-13 Raport 19/2023 Korekta raportów okresowych za II oraz III kwartał 2023 r.

2023-11-03 Raport 18/2023 Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

2023-11-03 Raport 17/2023 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

2023-10-10 Raport 16/2023 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany treści Statutu Emitenta

2023-08-14 Raport 15/2023 Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

2023-07-14 Raport 14/2023 Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

2023-07-12 Raport 13/2023 Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego

2023-07-01 Raport 12/2023 Korekta raportu bieżącego EBI nr 11/2023

2023-07-01 Raport 11/2023 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2023r.

2023-06-02 Raport 10/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

2023-05-31 Raport 9/2023 Raport roczny za rok 2022

2023-05-15 Raport 8/2023 Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

2023-04-20 Raport 7/2023 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian treści Statutu Emitenta

2023-03-22 Raport 6/2023 Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego wraz z informacją o zamierzonej zmianie Statutu

2023-02-22 Raport 5/2023 Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

2023-02-22 Raport 4/2023 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21.02.2023 r.

2023-02-14 Raport 3/2023 Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

2023-01-31 Raport 2/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-25 Raport 1/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu

Scroll to top