Strefa Inwestora

Bądź na bieżąco z Render Cube

Spółka

Działalność Spółki

INFORMACJE OGÓLNE Profil Działalności Render Cube to działające od 2012 r. studio, które z początku skupiało się na outsourcingu artystycznym i realizacji projektów dla globalnych podmiotów m.in. CD Projekt, Techland, Platige Image. Wraz z nabywaniem doświadczenia firma rozpoczęła prace nad własnymi tytułami i w 2018 r. samodzielnie wydała swoją pierwszą...

Czytaj więcej

Strategia

Render Cube S.A. swój pierwszy i największy sukces osiągnęła z tytułem Medieval Dynasty. Grą z półki Indie Premium, łączącą przede wszystkim gatunki: Survival, RPG i City Building. Spółka planuje dalszy rozwój tytułu Medieval Dynasty, m.in. przygotowanie wersji konsolowych. W przyszłości możliwe jest też wprowadzenie trybu wieloosobowego. Zarząd zakłada również stworzenie...

Czytaj więcej

Władze Spółki

Zarząd Damian Szymański Prezes Render Cube, Creative Director Założyciel Render Cube. Karierę w branży gier komputerowych rozpoczął w 2006 r. w małym studiu zlokalizowanym w Łodzi. W 2007 r. zaczął pracę w firmie Prominence S.C. która ostatecznie przekształciła się w Techland Warszawa, gdzie pełnił funkcję Lead 3D Artist. W 2012...

Czytaj więcej

Akcjonariat

Akcjonariusz Łączna liczba akcji liczba akcji serii A liczba akcji serii B liczba akcji serii C liczba akcji serii D Udział w kapitale Udział w głosach Iridium Media Group GmbH 600 000 600 000 – – – 55,98% 55,98% Damian Szymański 220 000 220 000 – – – 20,52% 20,52%...

Czytaj więcej

WZA – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RENDER CUBE S.A. Łódź, dnia 29 maja 2024 roku     Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) przy ul. Piotrkowskiej 295 lok. 7, 93-004 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy...

Czytaj więcej

Dywidenda

Render Cube S.A. nie posiada ustalonej polityki dywidendowej. Spółka nie wypłacała dywidendy za poprzednie okresy. Przyszłe rekomendacje Zarządu dla Walnego Zgromadzenia w zakresie wypłaty dywidendy będą uzależnione od kondycji finansowej Spółki oraz możliwości sfinansowania planów rozwojowych i inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Aktualności

Raporty

Notowania

Scroll to top