Dywidenda

Render Cube S.A. nie posiada ustalonej polityki dywidendowej.

Spółka nie wypłacała dywidendy za poprzednie okresy.

Przyszłe rekomendacje Zarządu dla Walnego Zgromadzenia w zakresie wypłaty dywidendy będą uzależnione od kondycji finansowej Spółki oraz możliwości sfinansowania planów rozwojowych i inwestycyjnych.

Scroll to top