WZA – Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RENDER CUBE S.A.

Łódź, dnia 29 maja 2024 roku

 

 

Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) przy ul. Piotrkowskiej 295 lok. 7, 93-004 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz.U. 2019r. poz. 505, z późn. zm., dalej: „KSH”)w zw. z art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH oraz § 24 ust.2 Statutu
Spółki
, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 25 czerwca 2024 r. (wtorek), godz. 13:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lok. 7.

 
 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2024 r.,

– projekty uchwał,

– wzór pełnomocnictwa,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

– sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

 
 

 

2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RENDER CUBE S.A.

Łódź, dnia 2 czerwca 2023 roku

 

 

Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) przy ul. Piotrkowskiej 295 lok. 7, 93-004 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz.U. 2019r. poz. 505, z późn. zm., dalej: „KSH”)w zw. z art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2023 r. (piątek), na godz. 13:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska, 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 198 lok. 7.

 
 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 30.06.2023 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

– projekty uchwał,

– wzór pełnomocnictwa,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 
 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RENDER CUBE S.A.

Łódź, dnia 25 stycznia 2023 roku

 

 

Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) przy ul. Piotrkowskiej 295 lok. 7, 93-004 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz.U. 2019r. poz. 505, z późn. zm., dalej: „KSH”)w zw. z art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 lutego2023 r. (wtorek), na godz. 14:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska, 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 198 lok. 7.

 
 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

– treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 21 lutego 2023 roku wraz proponowaną zmianą Statutu Spółki oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– projekty uchwał,

– formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZA przez pełnomocnika, oraz

wzór pełnomocnictwa.

 
 

2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RENDER CUBE S.A.

Łódź, dnia 2 czerwca 2022 roku

 

 

Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) przy ul. Piotrkowskiej 295 lok. 7, 93-004 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz.U. 2019r. poz. 505, z późn. zm., dalej: „KSH”) w zw. z art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH oraz § 24 ust.2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2022 r. (środa), godz. 14.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lok.7.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce:

 

Scroll to top