Akcjonariat

Akcjonariusz Łączna liczba akcji liczba akcji serii A liczba akcji serii B liczba akcji serii C liczba akcji serii D Udział w kapitale Udział w głosach
Iridium Media Group GmbH 600 000 600 000 55,98% 55,98%
Damian Szymański 220 000 220 000 20,52% 20,52%
Krzysztof Szymański 41 000 41 000 3,82% 3,82%
Pozostali akcjonariusze 210 900 139 000 38 900 25 900 7 100 19,68% 19,68%
Suma 1 071 900 1 000 000 38 900 25 900 7 100 100% 100%
Scroll to top